HABERLER

Döküm Nedir?

Döküm Nedir?
  • Tarih: 13 - Kasım - 2016

Döküm

Aysan Döküm; erimiş metalin, içerisinde istenilen şekilde boşluk bulunan bir kalıba dökülerek katılaştırılma yöntemine denmektedir. Çelik hurda, çeşitli pik demir ve demir alaşımlarını yüksek sıcaklıklarda kupol, ark ve endüksiyon ocaklarında eritip metal, kum ya da seramik kalıplarda şekillendirerek çelik, pik, sfero ve temper döküm ürünlerini ham ya da işlenmiş olarak üreten sektör döküm sanayidir.

Aysan Döküm, belirlenmiş biçimde elde edilmesi amaçlanan herhangi bir şeklin oluşturulması amacıyla yapılan işlemlere denilmektedir. Dökümde kullanılacak ham-sıvı maddenin (alaşım, metal içerikli) ısıtılarak ergitilmesi ve önceden belirlenen şekle ait kalıplara akışkan (yarı sıvı) halde dökülmesi ile Ankara döküm işlemi tamamlanmış olmaktadır. Bir başka değişle Ankara döküm, ergitilmiş sıvı metalin bir kalıba veya boşluğa dökülerek onun şeklini alacak tarzda katılaştırılmış halidir.