HABERLER

Hassas Döküm Nedir?

Hassas Döküm Nedir?
  • Tarih: 08 - Ekim - 2016

Hassas dökümde; karmaşık parçalar temiz ve tam şekilde elde edilebilmektedir. Aysan döküm şekli metal parça imalat sektöründe parçanın son haline en yakın Ankara döküm şekli olarak tanımlanmaktadır. Hassas dökümde alaşımlar eğer talaş kaldırılarak işlenmesi veya dövülebilmesi mümkün değilse kullanılabilmektedir. Hassas döküm özel ürünlerin üretilmesinde kullanılmaktadır.

 

Ergimiş metalin su ile soğutulması sonucunda iki ucu açık bir kalıptan geçirilerek katı hale getirilmesi dönüştürülmesi sürekli döküm olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntemde kokil kalıp kullanılmaktadır. Bu kalıbın iki ucu açıktır. Kokil kalıbın içerisine sıvı metal dökülerek kalıp içerisinden geçerken soğutma sıvısı püskürtülmektedir. Bu şekilde sıcaklıkta düşme sağlanmaktadır. Metal katılaşarak, kalıbın diğer tarafından istenen şekle uygun ürünün çıkması sağlanmaktadır. Aysan sürekli döküm yönteminde karışık parça dökülmesi mümkün değildir. Ankara sürekli döküm yönteminde daha çok saç, şerit, levha tipi ve içi dolu silindirik ürünlerin Ankara dökümü gerçekleştirilmektedir.